Dr Cecile Cilliers, Beeld

Jenny Hobbs, romanskrywer, is die samesteller van hierdie aanhalingsboek wat te make het met skrywers en skryfwerk. Dis ‘n moei boek om op te neem, die aanbieding is interessant, die lettertipe goed leesbaar… Die onderafdelings is so slim gekies, die enorm hoeveelheid stof so goed onder beheer, en daar word so ‘n weelde van interessanthede aangebied, dat enige geesdriftige leser plesier aan die boek sal hê.

Paper Prophets, by Jenny Hobbs